Algemene voorwaarden

Deze prijslijst vervangt alle vorige prijslijsten

Al onze prijzen zijn BTW 21% incl. De prijzen zijn steeds per fles.

De partijen komen overeen dat alle door hen gestelde daden van koophandel uitsluitend geregeld worden door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, meer in bijzonder de koopsvoorwaarden van de bestelbon van de koper, tenzij de verkoper verkiest deze toe te passen.

Al onze facturen zijn contant te betalen, tenzij anders overeengekomen.

De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering.

Klachten betreffende de levering worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de acht dagen na de leveringsdatum; klachten betreffende factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de acht dagen na de factuurdatum.

Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de wijn of van de kurk worden aanvaard indien de betreffende wijn getoond wordt aan de verkoper en indien deze klacht door de verkoper gerechtvaardigd bevonden wordt. In dat geval zal de koper recht hebben op een gratis nieuwe fles wijn van hetzelfde type, indien nog beschikbaar.

De bestellingen worden uitgevoerd zonder garantie van levering op vaste datum. Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen.

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.