Privacy Policy

Deze privacyverklaring geeft aan hoe Divino de informatie, die u aan Divino verstrekt wanneer u gebruik maakt van deze website, beschermt en verwerkt.

Divino verbindt zich ertoe uw privacy te allen tijde te beschermen. Indien wij u vragen om ons bepaalde informatie te verschaffen waardoor u bij het gebruik van deze website geïdentificeerd kan worden, dan mag u er zeker van zijn dat deze informatie enkel gebruikt zal worden in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Divino behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te veranderen bij het updaten van deze website. Als u deze pagina af en toe eens bezoekt kan u steeds nagaan of u zich kan vinden in deze aanpassingen. Deze verklaring is van kracht sinds 9 augustus 2014.
Welke informatie verzamelen we?

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen:

  • naam
  • contactgegevens waaronder e-mailadres
  • andere informatie relevant voor klantenonderzoek en/of offertes

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?
Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften in kaart te kunnen brengen, om u van een betere service te kunnen voorzien en in het bijzonder om de volgende redenen:

  • Gegevensbewaring

Wij kunnen deze informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren. Wij kunnen periodegebonden, promotionele e-mails verzenden over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze interessant kan vinden. Daarvoor gebruiken wij het e-mailadres dat u opgegeven hebt.

Verder kunnen wij deze informatie af en toe gebruiken om u te contacteren met betrekking tot een marktonderzoek. Wij kunnen u contacteren via post, e-mail, telefoon of fax. Ook kunnen wij deze informatie gebruiken om de website aan te passen naar uw interesses.

  • Beveiliging

Wij verzekeren u dat uw informatie en gegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of onthulling van informatie te vermijden, hebben wij geschikte fysieke, elektronische en administratieve veiligheidsprocedures ingesteld om de informatie die wij online verzamelen te beveiligen.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Wanneer u er echter voor kiest om via een van deze links onze website te verlaten, moet u er zich van bewust zijn dat wij geen enkele controle hebben over deze websites. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van eender welke informatie die u verstrekt bij het bezoeken van deze sites, die overigens geen deel uitmaken van deze privacyverklaring. Wij raden u aan om voorzichtig te zijn en de privacyverklaring van de website in kwestie na te lezen.

Uw persoonlijke informatie beheren

  • Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben of tenzij dat toegelaten is bij wet.
  • U kan details over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren volgens de Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) opvragen. Als u een kopie wil van de bewaarde informatie over u, gelieve dan te mailen naar info@divino.be
  • Als u denkt dat bepaalde informatie die wij over u bewaren onjuist of onvolledig is, gelieve ons dan zo vlug mogelijk te contacteren op bovenvermeld e-mailadres. Wij zullen dan onmiddellijk deze onjuiste informatie aanpassen.