Biodynamie in wijn

Volgens de ideologie van Rudolf Steiner streeft men naar een evenwicht tussen de kosmische elementen (licht en warmte) en de aardelementen (water en voedsel). De planten zijn dus onderhevig aan het magnetisme uit de kosmos, ttz de sapstromen zijn dus veranderlijk en de bewerkingen (snoeien,oogsten) dienen daar rekening mee te houden. Geen enkel gebruik van chemische producten is toegelaten. Wel gaat men preparaten toevoegen om natuurlijke energie en materie op te wekken. Bv men stopt mest in koehoorns die een jaar begraven worden. Het resultaat hiervan wordt verdund, gedynamiseerd in water en vervolgens over de planten verneveld.